Uppercut.no ~ John A. Aasen
 

Jeg kommer til å oppdatere sidene jevnlig, og noe innhold er å finne i margen til høyre.

Tanken med Uppercut

Som tittelen på websidene lyder er bakgrunnen noe bokserelatert. Uppercut kan imidlertid også peke til betydningen "upper-cut", "a cut above", som er noe å strebe etter. Så selv om enkelte tema handler om boksing, og forebyggende ungdomsarbeid, vil det også komme andre tema her.
Idéen er å kunne tilby en rekke ulike tjenester for ulike typer mindre bedrifter/organisasjoner. Enkle verktøy for å utvikle og bearbeide idéer,  utviklingsarbeid og teambuilding, diverse foredrag, samt utvikling og vedlikehold av enkle men hensiktsmessige websider.

Arbeid

Jeg vil legge ut mer av det opprinnelige materialet omkring UnderDog og ComeBack så snart som mulig, men også annet materiale.
1. Foredrag: "Boksing som ungdomsarbeid"

Web
1. Utvikling, oppdatering og utvikling av ulike enkle websider.
2. Foredrag: "Den interaktive sosialarbeider"
3. Konsultasjon omkring websider
- selv om jeg ikke har om fattende kunnskap om det tekniske rundt websider, vet jeg en del om hva som treffer hvem

Kort om meg

Med faglig bakgrunn fra Idrettsvitenskap, en utdanning som barnevernspedagog, og senest en videreutdanning til Utviklingsagent, har jeg et faglig mangfold. Det er dette mangfoldet som fikk meg til å begynne og eksperimentere med disse sidene.
Mer om meg [HER]

Utdypende omkring bakgrunn?

Hvis du er nysgjerrig på hvorfor jeg gjør det jeg gjør, og hvorfor jeg brenner for å gjøre hverdagen bedre for ungdom kan du lese litt [her].
Utover dette er det ihvertfall en god følelse å kunne medgi at jeg i større eller mindre grad har hjulpet rimelig mange i Norge utfra mitt nåværende arbeidssteds spørsmål og svar tjeneste!

Referanser

Forhåpentligvis blir det flere, men så langt:
Bybroen hørselshjelp A/S Omformet og tilpasset websider, og oppdatererKontaktinfo

-:MAIL:-
John A. Aasen, Trondheim
[Uppercut 2005]

[Uppercut 2005 - John A Aasen]